Ekshumacja to procedura wydobycia szczątków osób zmarłych z grobu, w którym dotychczas były pochowane. Wykonuje się je najczęściej na prośbę rodziny zmarłego, która chce, aby wszyscy bliscy zmarli spoczywali na jednym cmentarzu, a nawet w jednym grobie. Ekshumacje mogą być także prowadzone na podstawie nakazu prokuratury lub sądu, jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia badań procesowych. Ekshumacje są zwykle przeprowadzane od 16 października do 15 kwietnia.

Zgodę na wykonanie ekshumacji wydaje inspektorat sanitarny, właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ekshumacja. Samo zaś wykonanie należy powierzyć firmie, która posiada odpowiednie do tego celu kwalifikacje i narzędzia.

ekshumacja olsztyn

Ekshumacja Olsztyn

Zakład Pogrzebowy Arka z Olsztyna oferuje profesjonalną pomoc w zakresie ekshumacji, a także – jeśli to niezbędne – kremacji wydobytych z grobu szczątków i pochówku ich w grobie wskazanym przez rodzinę zmarłego. Podejmujemy się załatwienia wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem formalności administracyjnych, związanych z procedurą ekshumacji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji – prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 605 635 908 lub 605 635 908.