Pogrzeb religijny jest obecnie najczęściej praktykowany w Polsce, w szczególności w obrządku katolickim, która liczy największą liczbę wyznawców na terytorium naszego kraju. Pogrzeb wyznaniowy obejmuje szereg określonych działań, które różnią się w zależności od obrządku, odbywających się zazwyczaj w miejscu uznanym za święte przez religię, do której należy, lub tuż poza nim; w przypadku pogrzebu katolickiego – jest to kościół lub kaplica.

Pogrzeb religijny, podobnie jak świecki, ma za zadanie zgromadzić rodzinę i wspólnotę na ostatnim pożegnaniu ze zmarłym. Pogrzeb religijny pełni jednak jeszcze tę funkcję, która w tym kontekście jest najważniejsza: modlitwę o zbawienie duszy zmarłego, aby mogła ona w pełni cieszyć się życiem po śmierci. Życie ziemskie jest bowiem uznawane jako przygotowanie do tego wiecznego. Jest to wspólna cecha pogrzebów religijnych różnych wyznań, a zarazem element, którego w naturalny sposób brakuje w przypadku obrzędów cywilnych, gdzie nie ma narzuconych rytuałów, a nacisk kładzie się zazwyczaj na wspominanie życia zmarłego, towarzyszenie jego najbliższym oraz refleksję nad życiem i śmiercią.

 

pogrzeb wyznaniowy

Pogrzeby wyznaniowe

Pogrzeby religijne nie różnią się jednak zbytnio od siebie – poza oczywistymi elementami związanym z konkretnym wyznaniem. Czas trwania uroczystości zależy od rozbudowania samej ceremonii, miejsca, w którym odbywa się nabożeństwo żałobne oraz miejsca, w którym odbywa się pochówek.

Zakład Pogrzebowy Arka w Olsztynie posiada niezwykle bogate doświadczenie w organizacji pogrzebów wyznaniowych, niezależnie od religii. Gwarantujemy przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości ostatniego pożegnania z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.