Kiedy rodzina znajduje się w sytuacji organizowania pogrzebu lub transportu ciała osoby zmarłej, często napotyka na liczne problemy biurokratyczne. Jeśli śmierć nastąpiła za granicą, należy powiadomić odpowiednią instytucję – najczęściej Konsulat Polski – w celu uzyskania pozwolenia na repatriację ciała. Najprostszym sposobem rozwiązania tych problemów biurokratycznych jest powierzenie odpowiedzialności za zorganizowanie usługi międzynarodowego transportu zmarłych kompetentnej i wykwalifikowanej firmie pogrzebowej. W zależności od odległości, która jest do pokonania, przewóz zmarłych odbywa się drogą lotniczą, morską lub lądową.

Zakład Pogrzebowy Arka z Olsztyna zapewnia profesjonalną pomoc w międzynarodowym transporcie zwłok. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, aby uwzględnić wszystkie okoliczności. Na podstawie rozmowy z rodziną zmarłego wyliczany jest koszt procedury przewozu zmarłych – przy czym zawsze staramy się, aby był on możliwie najniższy. Usługa międzynarodowego transportu zmarłych realizowana jest sprawnie, w pierwszym możliwym terminie, z uwzględnieniem pozostałych terminów – w tym planowanych uroczystości pogrzebowych.

transport krajowy i międzynarodowy

Koszt transportu zwłok

Koszt usługi zależy w głównej mierze od tego, w jakim kraju nastąpiła śmierć oraz od kraju docelowego, w którym odbędzie się pochówek. Koszty zarówno repatriacji i ekspatriacji ciała zmarłego obejmują nie tylko logistykę, ale także formalności urzędowe, ponieważ niektóre kraje wymagają więcej dokumentów niż inne.

Firma Arka zobowiązuje się do utrzymania kosztów międzynarodowego transportu zmarłych na najniższym możliwym poziomie. Jednocześnie zapewniamy, że nasze wieloletnie relacje z partnerami na całym świecie owocują usługami zawsze wysokiej jakości.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 605 635 908 lub 605 665 909