Pogrzeby świeckie wyrażają swobodę zorganizowania ceremonii żałobnej w pełnym poszanowaniu przekonań osoby zmarłej, czyli uszanowania jej życzeń i przekonań za życia. Pogrzeb takie wybierają najczęściej osoby, które albo nie wierzą w Boga, albo chcą aby ich – lub ich bliskich – ostatnia droga nie miała odniesień do religii. W czasie pogrzebu świeckiego z reguły wszystko związane jest ze zmarłym i jego ziemskim życiem. Poza nielicznymi wyjątkami, które najczęściej pojawiają się na wyraźną prośbę zmarłego, nie ma żadnych religijnych odniesień ani żadnej symboliki religijnej.

W trakcie pogrzebu świeckiego wspomina się osobę zmarłego – podejmując refleksję nad całością jego życia. Najczęściej ma to miejsce w trakcie wygłaszania mowy pogrzebowej, która jest niejako osobistym portretem osoby, która odeszła. Z oczywistych względów w pogrzebie świeckim nie uczestniczy ksiądz katolicki ani przedstawiciel żadnej innej religii, ale Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, którego zadaniem jest wyjaśnienie, na czym polega pogrzeb, wygłoszenie mowy pogrzebowej, a także – jeśli to przewidziane – udzielenie głosu poszczególnym uczestnikom uroczystości.

pogrzeb świecki

Pogrzeby z Mistrzem Ceremonii

Struktura pogrzebu świeckiego nigdy nie jest z góry określona: zawsze zależy od życzeń bliskich zmarłego i jego samego. Życzenia te zawsze należy uszanować.

Zakład Pogrzebowy Arka Olsztyn daje możliwość przeprowadzenia pogrzebu świeckiego, dzięki współpracy z doświadczonymi Mistrzami Ceremonii Pogrzebowych. Każda tego typu uroczystość przygotowywana jest w ścisłym porozumieniu z rodziną zmarłego, aby jej oczekiwaniom stało się zadość w całej pełni.